Komoditní trh

Díky široké síti dlouhodobých mezinárodních kontaktů zajišťujeme pro naše klienty komplexní dodávky komodit a provádíme je celým procesem od vstupní poptávky, zajištění a posouzení nabídek, přípravy smluv a platebních instrumentů až po zajištění zkoušek kvality a dohledu nad řádným dodáním a proplacením. Svým stávajícím i novým partnerům zajišťujeme perspektivní a zabezpečenou spolupráci, širokou nabídku a konkurenceschopné ceny.