Obchodní poradenství

Příprava každého obchodu dle požadavku klienta představuje komplexní proces od zajištění nabídky zboží, sjednání vyhovující ceny a podmínek obchodu, uzavření smluvních ujednání, finanční zajištění probíhajícího obchodu formou vhodných finančních a bankovních instrumentů, průběžné zajištění kontroly kvality a množství dodávek, přepravy a v neposlední řadě administrativní práce a přípravu podkladů pro státní orgány při dovozu a vývozu zboží.